Reklamace, výměna a vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu.

- Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní od data převzetí objednávky.

- Zboží které nám vracíte zpět musí být nepoškozené, neznečištěné, bez viditelných známek nošení. 

- Zboží musí být odesláno kompletní, tj. včetně příslušenství, náhradních tkaniček, dárků apod.

- Poštovné a balné hradí zákazník.

- Zákazníkovi vracíme celou částku, kterou zaplatil a to i včetně poštovného. Pokud ale zákazník vrací jen část objednávky, poštovné se nevrací.

- Finance za vrácené zboží, vracíme obvykle do 5 pracovních dní, nejpozději však do 14 dní. Platba za vrácené zboží bude odeslána na číslo účtu, které bylo uvedeno v přiloženém formuláři o vrácení zboží nebo na faktuře.

- Vrácené zboží nelze odesílat zpět na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejcem přijato.

 


Postup na vrácení:

1. Vrácené zboží pečlivě zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. 

2. Do balíčku přiložte FAKTURU, vyplněný a podepsaný FORMULÁŘ O VRÁCENÍ, který je ke stažení zde

3. Zásilku nám odešlete na adresu:

 

Hong Quan Doan
Plzeňská 603/382
724 00 Ostrava - Stará Bělá 

VÝMĚNA

- Výměnu zboží kus za kus neděláme. Pokud máte zájem o výměnu zboží je nutno zaslat původní objednané zboží zpátky na uvedenou adresu a vytvořit si novou objednávku, kterou uhradíte převodem, dobírkou nebo kurýrovi při doručení.

- Částku za původní objednávku vracíme obvykle do 7 pracovních dní, nejpozději však do 14 dní. Platba za vrácené zboží bude odeslána na číslo účtu, které bylo uvedeno v přiloženém formuláři o vrácení zboží nebo na faktuře.

- Zásilku nám odešlete zpět na adresu jako vratku.

 

Postup na výměnu:

1. Zboží pečlivě zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. 

2. Do balíčku přiložte FAKTURU, vyplněný a podepsaný FORMULÁŘ O VRÁCENÍ, který je ke stažení zde

3. Zásilku nám odešlete na adresu

Hong Quan Doan
Plzeňská 603/382
724 00 Ostrava - Stará Bělá

 


 

REKLAMACE

- Nezapomeňte, že v případě obdržení vadného nebo poškozeného zboží máte právo na reklamaci. 

- Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zásilky.

- V průběhu 30 dní zhodnotíme reklamaci, a budeme Vás informovat prostřednictvím emailu. 

- Reklamace je možno řešit třemi způsoby:

  1. výměnou za stejný kus pokud je stále skladem
  2. výměnou za jiný produkt ve stejné nebo vyšší hodnotě - v případě vyšší hodnoty je nutno částku doplatit
  3. vrácení peněz

- V případě vrácení peněz, vracíme částku obvykle do 5 pracovních dní od zhotovení reklamace. Platba bude odeslána na číslo účtu, které bylo uvedeno v přiloženém formuláři o reklamovaném zboží.

 

 

Postup pro reklamaci:

1. Vrácené zboží pečlivě zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. 

2. Do balíčku přiložte FAKTURU, vyplněný a podepsaný FORMULÁŘ O REKLAMACI, který je ke stažení zde

3. Zásilku nám odešlete na níže uvedenou adresu. Poštovné a balné hradí zákazník. 

Hong Quan Doan
Plzeňská 603/382
724 00 Ostrava - Stará Bělá

 

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Eshop JustPerfect. provozující e-shop justperfect.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Ostrava - Stará Bělá, Plzeňská 603/382, PSČ 72400